Landpolitiets Historie                                       

Dansk Landpolitiforening har eksisteret siden 1935 og blev således stiftet 3 år før, at der i Danmark blev indført enhedspoliti.

Som alt indenfor dansk politi har også landpolitiet gennem årene gennemgået forandringer og mange landdistrikter er nedlagt, og nye oprettet, siden politikredsreformen i 1972. Det samme vil formentlig ikke ske i forbindelse med en evt. kommende politikredsreformen, da der i dag fokuseres meget på nærpoliti og landpolitiet er jo det politi, der er tættest på borgerne, da landbetjenten bor i sit distrikt.

Hans Jørgen Nielsen                                        

Kontor.jpg (10447 bytes)

 Dansk Landpolitiforening

De historiske optegnelser omkring foreningen er ret sparsomme, men det ligger fast at den blev startet den 25. september 1935. Der havde tidligere været forsøg på at danne en landsdækkende forening, ud fra de mindre lokale foreninger.

Først fra 1954 er der fortløbende kronologiske optegnelser over foreningens virke og de enkelte formænd.

Landpolitiet

I 1935, var landbetjenten ansat og aflønnet af Amtskommunerne. De boede ofte land fra "hovedstationen" og måtte uden vederlag etablere politistation i sin egen bolig. Amtet installerede dog en telefon, men skulle passes af hustruen, som "i politimandens fravær daglig må være til rådighed, modtage telefonbesked, nedskrive anmeldelser og i det hele taget stille sin tid til rådighed for tjenestens forsvarlig udførelse". Dette var bl.a. genstand for megen kritik fra de ansatte i Landpolitiet. Landpolitiassistent Dinesen, Allested, gjorde således opmærksom på forholdene i en artikel i Politibladet.

Landbetjenten havde ikke uniform, men til nød en kasket. Der var ikke noget stedtillæg, for landbetjenten boede jo på landet. Grundlønnen var fra ansættelse til afsked laveste sats og befordringsgodtgørelse var kun lige så de almindelig udgifter til et automobil, blev dækket.

Da man så i 1935 fjernede en række opgaver fra Politiet, herunder også nogle indtægtsgivende områder, var det for meget for landbetjentene og derfor var motivationen til stedet, for at stifte en landsdækkende forening, der kunne arbejde på at forbedre forholdene for landbetjentene.