Landpolitiet i Danmark

Der er ca. 150 landpolitiassistenter i Danmark, fordelt med

WB01073_.GIF (256 bytes)

  34 landpolitistationer på Sjælland, øerne og  Bornholm

WB01073_.GIF (256 bytes) 12 landpolitistationer på Fyn
WB01073_.GIF (256 bytes) 94 landpolitistationer i Jylland

Landpolitistationerne er typisk beliggende i mindre landkommuner, med et indbyggertal på 5000 - 9000. Nærhedsprincip og tværfaglighed er to nøgleord, når landpolitiet skal beskrives. En "landbetjent" har som oftest bopælspligt i distriktet og tillige politikontor på sin private bolig. Det betyder at han naturligt falder ind i billedet i lokalsamfundet og dermed er afstanden, såvel fysisk som mentalt fra borger til politi - meget lille.

Tværfagligheden opstår, når de mange forskelligartede opgaver skal løses. Eksempelvis pas, kørekort, ansøgninger, prøveskilte m.v. er typiske opgaver som er relateret til kontorsektoren, mens indbrud, tyveri, færdselsuheld m.m. er opgaver som på hovedstationen varetages af enten kriminal- eller ordenspoliti - eller af "landbetjenten". Endelig sker det ikke sjældent at borgere kommer forbi, blot for at få et godt råd eller vejledning om ansøgninger m.v. overfor andre offentlige myndigheder.

Den senere tids fokus på nærhed og tværfaglighed, som man også i de større byer har ønskes at skabe, er således ikke nyt for Landpolitiet, som har drevet netop den type politivirksomhed i de sidste mange årtier.